Ajuntament de Sóller. Aprovació pressupost 2014

Aprovació definitiva del Pressupost municipal corresponent a l'exercici de 2014

El bulletí, març-abril 2019