Ajuntament de Sóller. Aprovació pressupost 2014

Aprovació definitiva del Pressupost municipal corresponent a l'exercici de 2014