Ajuntament de Pollença. Plantilla i pressupost 2014

Aprovació definitiva del Pressupost General de l’entitat , Organismes Autònoms i empresa municipal, per l’exercici 2014 i la Plantilla de llocs de treball.