Ajuntament de Maria de la Salut. Aprovació pressupost 2014

Aprovació definitiva Pressupost Ajuntament 2014 i Plantilla de Personal