Una delegació conformada pel Secretari general, el Secretari d’administració local i tres membres de la secció sindical de l’Ajuntament de Palma, ens vàrem reunir dijous, dia 22 de setembre, a Cort amb el batle, José Hila.

L’objectiu era doble. Per una banda una part protocol·lària per presentar els nous càrrecs i el nou organigrama del sindicat després del Congrés de maig. L’altre objectiu fou presentar una sèrie de propostes per poder dur a terme una acció sindical amb els mateixos drets que la resta de sindicats i d’acord amb la representativitat que tenim i consultar amb el batle una sèrie de temes que interessen al personal al servei de l’Ajuntament de Palma: concurs de trasllat, el tema de les compatibilitats i la carrera professional.

El batle va reconèixer que la feina de l’STEI Intersindical era exigent però constructiva.