Calendari dies inhàbils a partir de dia 2 d'octubre

Des de dia 2 d'octubre els dissabtes, a efectes administratius, també són inhàbils.

 

El bulletí, març-abril 2019