Borsa de treball de l'especialitat Tècnic/a Auxiliar d'Informàtica

Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 21 de setembre de 2017, per la qual es convoca un concurs per formar part d’una borsa de treball de l'especialitat Tècnic/a Auxiliar d'Informàtica.

El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l’endemà d’haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears