Vaga indefinida a la concessionària de jardineria de l’Ajuntament de Palma

El passat 30 de juliol, l’empresa Acciona Medi Ambient, adjudicatària del servei públic de jardineria de l’Ajuntament de Palma, va comunicar al Comitè d’Empresa la seva intenció de dur a terme un canvi substancial de les condicions de feina.

Reunits els representants de l’empresa i dels treballadors, no s’ha arribat a cap acord sobre les modificacions. Tot i això, l’empresa ha ordenat aquesta modificació substancial amb efectes a partir del primer de setembre, que afecta sobretot la jornada i l’horari de feina.

La plantilla, reunida en assemblea el dia 12 d’agost, va acordar per majoria àmplia convocar una vaga indefinida, que començarà a les 0 h del dia 13 de setembre.

Les reclamacions són les següents:

  • Acciona Medi Ambient ha de retirar la modificació substancial de les condicions de feina que afecten l’horari i la jornada del personal, que dificulta conciliar la vida familiar amb la laboral. S’ha de mantenir l’horari de 7 a 14,30 h de dilluns a divendres.

  • S’han de disposar els mitjans humans necessaris i preveure el pagament d’hores extraordinaris per cobrir horaris i jornades de que no s’exigien en el plec de condicions anterior.