Administració Local

L’STEI es reuneix amb Isabel M. Busquets, vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca

El passat dimarts, 22 d’octubre, els delegats de l’STEI al Consell de Mallorca i a l’IMAS es reuniren amb la vicepresidenta primera del Consell de Mallorca, en una trobada que serví també per donar-li a conèixer el full de ruta del nostre sindicat per a aquesta legislatura.

Com a vicepresidenta primera, li vàrem exposar les mateixes qüestions que ja traslladàrem en el seu moment a la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, i que afecten la totalitat del personal del Consell de Mallorca i de l’IMAS. Podeu ampliar aquesta informació en la notícia que difonguérem fa unes setmanes en aquest mateix espai.

Amb la vicepresidenta primera parlàrem, sobretot, de la situació dels interins i de com el Consell de Mallorca la resoldrà tenint en compte les conclusions que ja ha avançat l’advocada general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L’STEI va demanar que siguin especialment sensibles amb aquesta problemàtica, ja que la casuística és, com tothom sap, molt diversa, i darrere cada lloc de treball hi ha una història de vida que, com a persones, no podem obviar.

Reunió Bel Busquets

L'STEI es reuneix amb la presidenta del Consell de Mallorca

reunio presidenta1El passat divendres, 4 d’octubre, el secretari general de l’STEI, Miquel Gelabert, i representants de l’STEI al Consell de Mallorca i a l’IMAS, es reuniren amb la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera.

La trobada va servir per començar a posar els fonaments del que serà la nova legislatura pel que fa a acció sindical, per la qual cosa l’STEI va presentar a la presidenta i al conseller de Funció Pública, que també va ser present a la reunió, els dos fulls de ruta que marcaran la feina que pretén dur a terme l’STEI al Consell de Mallorca i a l’IMAS, respectivament.

La situació dels interins i la propera oferta pública d’ocupació que sortirà al mes de novembre varen ser els eixos de les converses, i l’STEI va reiterar el seu compromís de treballar per aconseguir un procés selectiu que respecti les situacions del personal que fa anys que està interinament contractat en frau de llei.

Entre d’altres, vàrem tractar també els temes següents:

1. PLANTILLA

 • Previsió d’augments de plantilla.
 • Consolidació de programes existents tant al Consell com a l’IMAS
 • Casal de dones Ariadna. 
 • La Fundació Miquel Mir.

2. PORH 

 • Interins de llarga durada i efectes del PORH.

3. OFERTES PÚBLIQUES D’OCUPACIÓ

 • Revisió del model aplicat. 
 • Compromís de convocar oposicions cada 2 o 3 anys de les places que quedin vacants.
 • Garantia de màxima estabilitat per al personal nomenat interinament. 

4. PREVENCIÓ DEL RISC PSICOSOCIAL

 • Mesures de prevenció. 
 • Formació a tots els empleats.

5. RECLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL

 • Les tècniques auxiliars en cures d’infermeria: del grup C2 al C1, adscripció a partir del que ja hi ha de negociat en relació al procés de reclassificació, en el grup que els correspon pels estudis del cicle de formatiu de grau mitjà. 

6. TELETREBALL

 • Previsió de mesures a aplicar i de mitjans suficients en haver-hi la norma que reguli el teletreball al CIM, als organismes autònoms i a la resta del sector instrumental.

7. TRANSPARÈNCIA

 • Accés a tota la informació de les intranets del CIM i de l’IMAS
 • Marca de disponibilitat del primer aspirant de cada borsa activa.

8. LLENGUA

 • Clàusules lingüístiques en la contractació
 • Aprovació del nou Reglament de regulació de l’ús de la llengua catalana en l’àmbit del Consell de Mallorca.
 • Necessitat d’oferir cursos de B2 de llengua catalana en els plans formatius tant del CIM com de l’IMAS.

L'STEI Intersindical es reuneix amb el conseller Javier de Juan i els consellers que tenen a càrrec les vicepresidències, Jaume Tortella i Magdalena Gelabert

Representants de l'STEI Inersindical ens reunírem dia 5 d'agost amb el Conseller Executiu del Departament de Drets Socials, Javier de Juan, i els consellers i vicepresidents de l’IMAS, Jaume Tortella i Magdalena Gelabert. Els tralladàrem, a través d’un full de ruta, una sèrie de qüestions que cal negociar i les nostres propostes en matèria de funció pública, així com altres temes que cal abordar de cara a l’inici del curs que ve.

Els_representants_de_lSTEI_a_lIMAS_i_al_Consell_de_Mallorca_durant_la_reunió.jpeg

Llegeix més...

Borses tècnic -a superior informàtica

Publicada en el BOIB la Resolució de la consellera executiva de Modernització i Funció Pública relativa a la convocatòria per a constituir dues borses de la subescala, classe o categoria de tècnic -a superior informàtica, pel procediment extraordinari i per l’específic de selecció, respectivament, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, per a cobrir llocs de feina del Consell Insular de Mallorca

Els interins i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE)

En pocs mesos hi haurà una sentència del TJUE que haurà de respondre dues qüestions prejudicials plantejades per dos jutjats espanyols sobre, si una vegada constatat l'abús en la contractació de personal interí, seria adequat i coherent amb la Directiva 1999/70/CE transformar una relació estatutària temporal (sigui interina, eventual, de substitució, etc.) en una relació estatutària estable, ja sigui des de la denominació d'empleat fix o indefinit, amb la mateixa estabilitat en l'ocupació del lloc de feina que els empleats fixos comparables. El TJUE també haurà de respondre si, en cas que no sigui possible la conversió de la relació en una relació estable, estaria d'acord amb els objectius de la Directiva a condemnar l'Administració a l'abonament d'una indemnització equiparable a la de l'acomiadament improcedent.

Per tant, segons quina sigui la resolució judicial, potser que la situació jurídica i els drets del personal interí faci un canvi a millor de forma significativa. Amb tot, cal recordar que el TJUE només orientarà els tribunals estatals, però l'elecció de la sanció concreta li correspon a aquests.

Llegeix més...

Borses de feina tècnic-a superior en disciplina urbanística de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca

Publicada en el BOIB la Resolució del director gerent de l’Agència de Defensa del Territori relativa a la convocatòria per a constituir dues borses de la subescala, classe o categoria de tècnic-a superior en disciplina urbanística de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca, pel procediment extraordinari i per l’específic de selecció, respectivament, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, per a cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants

Pàgina 1 de 28

El bulletí, març-abril 2019