Administració Local

Canvi de seu de l'STEI a Eivissa

A partir del dijous 21 de febrer ja no ens trobareu a la seu del Carrer Madrid nº7. Ens traslladam de seu, i a partir de dilluns 4 de març ens trobareu al carrer Arxiduc Lluís Salvador, 10, baixos.

Està situat darrera el Consell Insular i de la Clínica del Rosario.

Us pregam que en aquestos dies tingueu comprensió. Segurament no tindrem telèfon fins al 26 de febrer, i serà el mateix de sempre 971303912.

La seu estarà definitivament operativa el 4 de març.

Per qüestions urgents, podeu trucar a la resta de les nostres seus: www.stei.cat/seus

Borses graduat-ada social de l’administració especial del Consell Insular de Mallorca

Publicada en el BOIB núm. 156 de 13 de desembre de 2018, la Resolució de la consellera executiva de Modernització i Funció Pública relativa a la convocatòria per a constituir dues borses de la categoria de graduat-ada social de l’administració especial del Consell Insular de Mallorca, subgrup A2, pel procediment extraordinari i per l’específic de selecció, respectivament, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, per a cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del Consell Insular de Mallorca.

L'enllaç de l'administració per obtenir informació de la convocatòria és el següent:

https://seu.conselldemallorca.net/es/fitxa?key=32719

Pàgina 3 de 28

El bulletí, març-abril 2019