Administració Local

Borses graduat-ada social de l’administració especial del Consell Insular de Mallorca

Publicada en el BOIB núm. 156 de 13 de desembre de 2018, la Resolució de la consellera executiva de Modernització i Funció Pública relativa a la convocatòria per a constituir dues borses de la categoria de graduat-ada social de l’administració especial del Consell Insular de Mallorca, subgrup A2, pel procediment extraordinari i per l’específic de selecció, respectivament, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, per a cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del Consell Insular de Mallorca.

L'enllaç de l'administració per obtenir informació de la convocatòria és el següent:

https://seu.conselldemallorca.net/es/fitxa?key=32719

L'Agència tributària ja té el formulari per a la devolució de l'IRPF

 

L'Agència Tributària ja ha habilitat el formulari per a sol·licitar la devolució de l’IRPF de les prestacions tant per maternitat com per paternitat.

Aquest formulari serà d’aplicació per a totes les persones que han tributat per les prestacions de la Seguretat Social durant els exercicis 2014 i 2015.

Depenent del moment de l’any en que tengués lloc el naixement, les prestacions poden haver-se rebut en dos exercicis diferents.

L’Administració Tributària informa que el gener de 2019 estarà habilitat el formulari per als casos corresponents a 2016 i 2017.

Per a qualsevol dubte, no dubteu en contactar-nos.

Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria 22.11.2018

Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu del sector de la reforma juvenil i protecció de menors de les Illes Balearsi la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100585012018)

Pàgina 3 de 28

El bulletí, març-abril 2019