Administració Local

L'Agència tributària ja té el formulari per a la devolució de l'IRPF

 

L'Agència Tributària ja ha habilitat el formulari per a sol·licitar la devolució de l’IRPF de les prestacions tant per maternitat com per paternitat.

Aquest formulari serà d’aplicació per a totes les persones que han tributat per les prestacions de la Seguretat Social durant els exercicis 2014 i 2015.

Depenent del moment de l’any en que tengués lloc el naixement, les prestacions poden haver-se rebut en dos exercicis diferents.

L’Administració Tributària informa que el gener de 2019 estarà habilitat el formulari per als casos corresponents a 2016 i 2017.

Per a qualsevol dubte, no dubteu en contactar-nos.

Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria 22.11.2018

Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu del sector de la reforma juvenil i protecció de menors de les Illes Balearsi la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100585012018)

Oferta de feina SOIB Infermeria

S'ha presentat al Servei d'Ocupació de les Illes Balears una oferta de feina d'Infermer/a per prestar serveis a la Residència Oms i Sant MIquel.

Interesats adreçar-se a la WEB del SOIB.

Pàgina 5 de 29