Administració Local

Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria 22.11.2018

Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu del sector de la reforma juvenil i protecció de menors de les Illes Balearsi la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100585012018)

Oferta de feina SOIB Infermeria

S'ha presentat al Servei d'Ocupació de les Illes Balears una oferta de feina d'Infermer/a per prestar serveis a la Residència Oms i Sant MIquel.

Interesats adreçar-se a la WEB del SOIB.

Oferta de feina SOIB Auxiliar Tècnic Infermeria

S'ha presentat al Servei d'Ocupació de les Illes Balears una oferta de feina d'Auxiliar Tècnic d'Infermeria per prestar serveis a la Residència Oms i Sant MIquel.

Interesats adreçar-se a la WEB del SOIB.

Ajuntament de Palma, Oferta pública d'ocupació 2018

El BOIB núm. 147, de 24 de novembre, publica la Oferta pública d'ocupació 2018, de l'Ajuntament de Palma.

 

Auxiliar administratiu      25  
Enginyer industrial      1  
Enginyer tècnic industrial           1  
Treballador social      3  
Educador social      3  
Auxiliar biblioteca      2  
TAE M. Informàtica      2  
RESERVAT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
Auxiliar administratiu      1  
Treballador social      1
 
 

Ajuntament de Marratxí, bases i convocatòria de policia local

El BOIB núm. 148, de 27 de novembre, publica la convocatòria i les bases del procediment extraordinari de selecció per a la provisió, com a funcionaris de carrera, de dotze (12) llocs de feina d’agent de la Policia local de l’Ajuntament de Marratxí. Termini de presentació serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la seva publicació al BOE.
Pàgina 7 de 30