Administració Local

Ofertes de feina BOIB

El BOIB d'avui fa públiques, entre d'altres, diverses convocatòries que poden ser del vostre interès

I. Concurs oposició pel torn lliure de 41 places de Treballador/a Social corresponents a la taxa d’estabilització de feina temporal de les ofertes públiques d’ocupació dels anys 2017 i 2018 (pendent de publicació en el BOE per a l'inici del termini de presentació)

II. Resolució de la gerent de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés de selecció per cobrir temporalment dos llocs de treball de tècnic/a titulat/ada superior, especialitat jurídica.

III. Bases per a la constitució d'una borsa de treball de la subescala Auxiliar d'Administració General (any 2020) de l'Ajuntament de Binissalem.

IV. Decret d'aprovació de les bases per a la confecció d'una borsa de treball, pel sistema de concurs, d'operador/a de ràdio de l'Ajuntament de Calvià.

V. Decret d'aprovació de les bases per a la confecció d'una borsa de treball, pel sistema de concurs, d'encarregat/ada en cap mediambiental de l'Ajuntament de Calvià.

VI. Bases específiques per a la creació d'una borsa d'auxiliars administratius, personal laboral de l'Ajuntament de Pollença

Per a consultar-les, podeu visitar l'enllaç

https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11110/seccio-ii-autoritats-i-personal/473

I pel que fa la modificació dels increments retributius, ja podeu consultar el nostre web

http://stei.cat/general/index.php/205

Oferta de feina Fundació d'Atencio i Suport a la Dependència

Resolució de la gerent de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s'aproven les bases i la convocatòria del procés de selecció per cobrir temporalment un lloc de treball d'administratiu o administrativa

 

Ofertes de feina Ajuntament de Sineu

- Bases de la convocatòria del procediment selectiu per a cobrir un lloc de feina de personal laboral temporal i formació de borsa de treballador/a social .

- Bases de la convocatòria del procediment selectiu per a la cobertura per concurs oposició d'una plaça de personal laboral fix personal de neteja

El termini de presentació de sol·licituds de les dues convocatòries finalitza el 27 de gener de 2020

 

 

Convocatòria de proves selectives per cobrir 7 places de l'escala d'Administració Especial, subescala tècnica, classe tècnic/a superior, subgrup A1, especialitat Psicòleg/a, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a les per

Resolució del president de l'IMAS de data 3 de desembre de 2019 que aprova la convocatòria, les bases i el barem de mèrits, i designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés pel torn lliure i per la promoció interna, inclosa la reserva per a les persones amb discapacitat, de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnic/a superior, subgrup A1, especialitat Psicòleg/a, corresponents a les Ofertes d'ocupació pública ordinàries de personal funcionari dels anys 2016 i 2017

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11087/629505/resolucio-del-president-de-l-institut-mallorqui-d-

 

Resolució del president de l'IMAS de 3 de desembre de 2019 que aprova la convocatòria, les bases i el barem de mèrits, i designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés pel torn lliure i per la promoció interna, inclosa la reserva per a les persones amb discapacitat, de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnic/a superior, subgrup A1, especialitat Psicòleg/a, corresponents a l’Oferta d'ocupació pública extraordinària, taxa addicional d’estabilització de l’ocupació temporal-TAO-, de personal funcionari de l’any 2017

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11087/629506/resolucio-del-president-de-l-institut-mallorqui-d-

Eleccions sindicals 2019. Consell de Mallorca

# HI SOM QUAN ENS HAS DE MENESTER

L’STEI sempre hi és quan el necessites. Amb l’STEI no camines tot sol. Amb l’STEI tens molts de companys de viatge per superar les dificultats que sorgeixin en el camí. L’STEI no s’amaga en el moments difícils (defensa dels interins, reclassificacions arxivades, assetjament, retallades, etc.).

L’STEI t’ajuda amb tot allò que necessitis, sigui un petit dubte o un problema complex. Sempre tens gent de l’STEI disposada a resoldre la qüestió amb rigor i seriositat. L’atenció sempre és personalitzada i ens permet avaluar i quantificar totes les propostes que ens facis.

L’STEI et defensa i et protegeix. Els serveis jurídics del sindicat vetlen perquè no es vulnerin els teus drets, t’assessoren amb total garantia i et representen quan i on faci falta.

L’STEI és una organització arrelada a les Illes amb més de 40 anys d’experiència en defensa de la classe treballadora, en defensa ferma de les nostres senyes d’identitat com a poble, sense directrius imposades des de fora, i que participa activament en multitud de plataformes (feministes, mediambientals, lingüístiques, culturals o de cooperació internacional). Som l’alternativa sindical que t’ofereix participar en una comunitat que comparteix informació, coneixement i cultura.

L’STEI està format per treballadors que fan feina per als treballadors. I vosaltres, treballadors i treballadores del Consell de Mallorca, sou els que ens heu ajudat, amb les vostres aportacions, a saber quines són les necessitats reals de la institució, per la qual cosa, des d’aquí, us donam les gràcies i confiam que ens pugueu continuar enriquint i ens doneu el vostre suport per continuar avançant en la millora de les condicions laborals i humanes de totes les persones que conformam aquesta gran família.

Eleccions Consell Cartell Petit

 PROGRAMA ELECTORAL

 

Eleccions sindicals 2019. Institut Mallorquí d'Afers Socials

cartell imas# HI SOM QUAN ENS HAS DE MENESTER

 

L’STEI sempre hi és quan el necessites. Amb l’STEI no camines tot sol. Amb l’STEI tens molts de companys de viatge per superar les dificultats que sorgeixin en el camí. L’STEI no s’amaga en el moments difícils (defensa dels interins, reclassificacions arxivades, assetjament, retallades, etc.).


L’STEI t’escolta i porta la teva veu a la Mesa Sectorial de l’IMAS, i proposa les millores que els Serveis Socials necessiten. Amb la teva força, és present al Consell Assessor de Serveis Socials de Mallorca, al Consell Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Palma, i treballa per un bon finançament que garanteixi uns serveis públics de qualitat tècnica i humana, instal·lacions òptimes i amb el personal necessari per donar aquests serveis.


L’STEI t’ajuda amb tot allò que necessitis, sigui un petit dubte o un problema complex. Sempre tens gent de l’STEI disposada a resoldre la qüestió amb rigor i seriositat. L’atenció sempre és personalitzada i ens permet avaluar i quantificar totes les propostes que ens facis.


L’STEI et defensa i et protegeix. Els serveis jurídics del sindicat vetlen perquè no es vulnerin els teus drets, t’assessoren amb total garantia i et representen quan i on faci falta.


L’STEI és una organització arrelada a les Illes amb més de 40 anys d’experiència en defensa de la classe treballadora, en defensa ferma de les nostres senyes d’identitat com a poble, sense directrius imposades des de fora, i que participa activament en multitud de plataformes (feministes, mediambientals, lingüístiques, culturals o de cooperació internacional). Som l’alternativa sindical que t’ofereix participar en una comunitat que comparteix informació, coneixement i cultura.


L’STEI està format per treballadors que fan feina per als treballadors. I vosaltres, treballadors i treballadores de l’IMAS, sou els que ens heu ajudat, amb les vostres aportacions, a saber quines són les necessitats reals de la institució, per la qual cosa, des d’aquí, us donam les gràcies i confiam que ens pugueu continuar enriquint i ens doneu el vostre suport per continuar avançant en la millora de les condicions laborals i humanes de totes les persones que conformam aquesta gran família.

 

 

PROGRAMA ELECTORAL COMPLET

 

 

Pàgina 2 de 30