Ajuntament de Sóller. Oferta pública per a l'any 2013

Anul·lació   i nova oferta d'ocupació pública any 2013

La Junta de Govern en sessió celebrada el dia 4 d'octubre de 2013, va aprovar l'oferta Pública d'Ocupació  per a l'any 2013.