Consell Insular de Mallorca. Modificació de l'oferta ocupació pública any 2010

Acord  del Consell Executiu de dia 2 d’octubre de 2013, relatiu a la modificació de l’oferta d’ocupació pública del Consell de Mallorca per a l’any 2010.