Consell Insular de Mallorca. Oferta d'ocupació per a l'any 2013

Acord  del Consell Executiu de dia 2 d’octubre de 2013, relatiu a l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública del Consell de Mallorca per a l’any 2013.