Reglament marc de mesures urgents de les policies locals de les Illes Balears

Decret 67/2007, de 7 de juny, pel qual s’aprova el Reglament marc de mesures urgents de les policies locals de les Illes Balears.Publicat al BOIB 88 de 14 de juny