Ajuntament de Capdepera. Aprovació valor económic euro/punt a la puntuació atorgada a la valoració

Aprovació definitiva assignació euro/punt a la puntuació atorgada en la valoració de la relació de llocs de feina de l’Ajuntament de Capdepera per a cada empleat públic

El bulletí, març-abril 2019