Ajuntament de Porreres. Aplicació disposició transitoria 1 Llei 4/2013

Aplicació Disposició transitòria primera de la Llei 4/2013 de 17 de juliol de coordinació de policies locals per al qual els policies auxiliars