Ajuntament de Sa Pobla.

Aprovació definitiva pressupost per a 2014  i plantilla de personal