Ajuntament de Marratxi. Relació llocs de feina 2014

Aprovació  definitiva modificació relació llocs de feina exercici 2014