Ajuntament de Marratxi. Relació llocs de feina 2014

Aprovació  definitiva modificació relació llocs de feina exercici 2014

El bulletí, març-abril 2019