Ajuntament d'Alcudia. Catàleg llocs de treball

Aprovació  modificació places del catàleg de llocs de treball.