Ajuntament de Calvià. Adjudicació del concurs de provisió de llocs de feina

Decret d'adjudicació  de llocs de feina del concurs de provisió de llocs de feina de l'Ajuntament de Calvià, convocat per resolució de data 14/6/2013 i publicat en el BOIB nº 95 de data 6/7/2013