Conveni col·lectiu de l'empresa Aspro Ocio, SA per al centre de treball Western Water Park

Resolució del conseller d'Economia i Competitivitat per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears, i la publicació del Conveni col·lectiu  de l'empresa Aspro Ocio, SA per al centre de treball Western Water Park (exp.: CC_TA_04/010, codi de conveni 07002791012011)