Ajuntament de Marratxi. Oferta pública d'ocupació de l'exercici 2013

ANUL·LACIÓ  de l’Oferta pública d’ocupació per a l’exercici de 2013

Oferta pública d'ocupació corresponent a l'exercici de 2013, aprovada per Decret de l'alcaldia de data 28 de maig de 2013