Ajuntament de Calvià. Reglament comissió tècnica valoració llocs de feina

Reglament d'organització i funcionament de la comissió tècnica de valoració de llocs de feina de l'Ajuntament de Calvià.