Ajuntament de palma de Mallorca. Promoció interna Oficial/a d'Oficis

Convocatòria  per cobrir per promoció interna cinc places d’Oficial/a d’Oficis especialitat Jardiner/a

El bulletí, març-abril 2019