Ajuntament de Palma. Plaça d'enginyer/a agrònom/a. Promoció interna

Bases específiques del concurs oposició per a promoció interna d'una plaça d'enginyer/a agrònom/a de l'Ajuntament de Palma.