Consell Insular de Mallorca. Oferta d'ocupació pública 2015

Acord del Consell Executiu de dia 21 de maig de 2015, relatiu a l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública del Consell de Mallorca per a l’any 2015