Ajuntament de Puigpunyent, borsa de policia local.

El BOIB núm. 49, de 19 d'abril, publica la convocatòria d'una borsa de policia local. El termini per presentar-hi sol·licituds acaba el 6 de maig.