Ajuntament de Palma, aprovació de bases generals 2016

El BOIB núm. 86, de 7 de juliol, publica les bases generals que han de regir les convocatòries de proves selectives per cobrir places vacants de la plantilla de personal funcionari. 

El bulletí, març-abril 2019