IMAS, Consell de Mallorca, OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2016

El BOIB núm. 155, de 10 de desembre, publica l'oferta d'ocupació pública de personal funcionari al servei de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per a l'any 2016.