Borsa de treball auxiliar d'administració general. Ajuntament de Palma

El BOIB núm. 108, de 2 de setembre, publica  la Convocatòria d’un borsí extraordinari per a la cobertura temporal de places de Auxiliar d’Administració General, grup C, subgrup C2 a l'ajuntament de Palma