Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) 24.11.2018

Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) per la qual s’aprova la convocatòria pública de provisió pel sistema de lliure designació, del lloc de feina vacant de personal funcionari denominat cap de servei adscrit a la unitat administrativa Servei de Planificació i Documentació de la Gerència de l'IMAS