Ofertes de feina Ajuntament de Sineu

- Bases de la convocatòria del procediment selectiu per a cobrir un lloc de feina de personal laboral temporal i formació de borsa de treballador/a social .

- Bases de la convocatòria del procediment selectiu per a la cobertura per concurs oposició d'una plaça de personal laboral fix personal de neteja

El termini de presentació de sol·licituds de les dues convocatòries finalitza el 27 de gener de 2020